Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia to forma pomocy, która przede wszystkim polega na niesieniu wsparcia przez rozmowę, dzięki której pacjent ma lepiej zrozumieć samego siebie, swoje przeżycia, obawy, emocje oraz uczucia. Dzięki temu mogą także pomóc samym sobie, poznać swój wpływ na ówczesną trudna sytuację i przedsięwziąć pewne kroki, by przeciwstawić się problemowi oraz go rozwiązać. Miejscem, w którym prowadzi się tego typu terapię jest poradnia zdrowia psychicznego Warszawa.

Istnieje kilka Continue reading „Rodzaje psychoterapii”