Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia to forma pomocy, która przede wszystkim polega na niesieniu wsparcia przez rozmowę, dzięki której pacjent ma lepiej zrozumieć samego siebie, swoje przeżycia, obawy, emocje oraz uczucia. Dzięki temu mogą także pomóc samym sobie, poznać swój wpływ na ówczesną trudna sytuację i przedsięwziąć pewne kroki, by przeciwstawić się problemowi oraz go rozwiązać. Miejscem, w którym prowadzi się tego typu terapię jest poradnia zdrowia psychicznego Warszawa.

Istnieje kilka rodzajów psychoterapii, które najczęściej pojawiają się w ogólnodostępnych i szanowanych placówkach. Jedną z nich jest psychoterapia indywidualna. Taka metoda leczenia polega na postawieniu diagnozy psychologicznej, która obejmuje strukturę osobowości pacjenta, dojrzałość wszystkich jego mechanizmów obronnych, również siły, które są związane z własnym ego, także aktualne możliwości intelektualne, jak i sposób funkcjonowanie w obecnym społeczeństwie oraz tworzenie relacji z innymi ludźmi. Wszystkie wnioski, które z całego procesu wyciąga terapeuta, są podstawą do tego, by wybrać najlepszy sposób dalszej terapii najlepszej z punktu widzenia pacjenta oraz jego problemów. Drugi rodzaj to psychoterapia psychodynamiczna. Jej specyfika wiąże się z stosowaniem tej metody w różnych zaburzeniach nerwicowych, jak i w zaburzeniach osobowościowych. Psychoterapia egzystencjalno- humanistyczna jest bardzo często stosowana w przypadku osób w młodszym wieku, które przechodzą przez kryzys swojej tożsamości, a także mają problemy z realizowaniem swoich celów w życiu. Poradnia zdrowia psychicznego Warszawa prowadzi także psychoterapię poznawczo- behawioralną. Tą formę stosuje się u osób, które mają różnego rodzaju fobie oraz lęki. Kolejna to psychoterapia wspierająca, czyli inaczej podtrzymująca, którą stosuje się u pacjentów, u których występują pewne braki intelektualne, a także zaburzenie psychotyczne i organiczne. Mogą oni korzystać w ramach tej pomocy ze wsparcia psychoterapeutów.

Istnieją jeszcze dwa inne rodzaje psychoterapii, które przeprowadza się w ustalonych grupach. Pierwszą z nich jest psychoterapia grupowa osób, u których występują zaburzenia nerwicowe. Jeżeli padnie właśnie na tą metodę, oznacza to, że proces diagnostyczny, a także problematyka występująca u pacjenta wymaga działania właśnie w tej formie. Taka metoda pomaga w problemach interpersonalnych. Poradnia zdrowia psychicznego Warszawa prowadzi także psychoterapię par oraz rodzin, w których pojawiły się różne kryzysy, czy inne trudności.


poradnia zdrowia psychicznego warszawa http://www.psycholokum.pl/